Vad är självreflektion och varför är det så viktigt?

Uppdaterad 2 oktober, 2022

Publicerad

Självreflektion är porten till frihet.

– Dzigar Kongtrul Rinpoche

Du tittar förmodligen i en spegel de flesta dagar och är lika bekant med ditt utseende som nästan vilken annan syn som helst.

Men hur ofta tittar du inåt för att bli mer bekant med ditt inre jag?

Det är kärnan i självreflektion: att lära känna ditt inre lika väl som du känner din yttre form.

Självreflektion är en process genom vilken du ökar din förståelse för vem du är, vilka dina värderingar är och varför du tänker och agerar som du gör.

Det är en form av personlig analys som gör det möjligt för dig att föra ditt liv i linje med vad du vill att det ska vara.

Låt oss utforska detta viktiga verktyg närmare, och börja med varför du bör göra det.

Vikten av självreflektion

Resan till självkärlek och självacceptans måste börja med självrannsakan. Innan du gör resan med självreflektion är det nästan omöjligt att växa eller lära sig i livet.

– Iyanla Vanzant

Självreflektion – även kallad introspektion – är ett sätt att observera och analysera sig själv för att växa som person.

Den tillväxten är anledningen till att det är så viktigt att ägna tid åt personlig reflektion.

Genom att förstå vem du är nu och vem du vill bli hjälper du till att identifiera de steg du behöver ta på den resan.

Genom att reflektera över hur du beter dig och vilka tankar som kommer in i ditt huvud som svar på händelser i omvärlden kan du se vad du behöver arbeta med.

Kanske var du lite kortfattad och irriterad mot en arbetskamrat.

Genom att se tillbaka på det kanske du inser att det inte är så du vill bli behandlad och därmed inte heller hur du vill behandla andra.

Du kan då försöka ta itu med det beteendet i framtiden och kanske be din kollega om ursäkt om du var särskilt oförskämd eller otrevlig.

Detta kan leda till en förbättrad arbetsrelation med denna person och en trevligare arbetsdag överlag.

För att belysa vikten av självreflektion behöver du bara tänka på alternativet.

Om du inte kan identifiera var du kan ha agerat på ett beklagligt sätt kommer du med största sannolikhet att agera på samma sätt igen.

I vårt exempel förlänger detta bara den ohälsa som du kan uppleva till följd av spänningar på arbetsplatsen och de potentiella negativa konsekvenserna av detta i det långa loppet.

Tid för personlig reflektion är också ett tillfälle att mäta dina framsteg på ett positivt sätt.

Du kan identifiera tillfällen då du har reagerat på en situation med sundare tankar och beteenden.

Det kan ge dig en känsla av prestation och hålla dig motiverad i din strävan att förbättra dig själv – hur det än ser ut för dig.

I huvudsak är alltså självreflektion ett sätt att göra många små kurskorrigeringar bort från mindre önskvärda tankar och beteenden mot sådana som främjar ett större välbefinnande.

Fördelarna med självreflektion

Nu när vi har sett varför det är så viktigt att reflektera över sina tankar och handlingar, vilka är då de potentiella praktiska fördelarna med att göra det?

Förbättrade relationer

Precis som i vårt exempel på arbetsplatsen ovan kan du genom att reflektera över hur du behandlar andra och de tankar du kan ha om dem göra förändringar som leder till mer harmoniska relationer.

Om det finns svårigheter i ett förhållande – oavsett om det är ett romantiskt eller platoniskt förhållande – kan du bedöma situationen, fråga dig vilken roll du spelar i dessa svårigheter och hitta sätt att övervinna dem.

Självreflektion ger dig möjlighet att se hur du verkligen känner för den andra personen och överväga det värde som relationen ger.

Detta kan göra dig mer uppskattande för den personen, vilket sedan påverkar hur du interagerar med dem.

Större klarhet i tankarna

Introspektion ger en möjlighet att tänka på något isolerat från själva saken.

Istället för att ditt sinne blir fördunklat av de känslor du upplever när du interagerar med saken i fråga kan du se den på ett mer rationellt sätt.

Du kan se det med större klarhet och tänka på det ur ett avrundat perspektiv med för- och nackdelar och andra viktiga detaljer som hjälper dig att dra en motiverad slutsats om hur du vill förändra dig i förhållande till det (eller om du faktiskt inte vill förändra dig alls).

Kanske är den saken ett val, till exempel vilket jobb du tar. Om du ogillar den långa pendlingen i din nuvarande tjänst kanske du inte kan se fördelarna med den under själva pendlingen.

Men genom att ta ett steg tillbaka och tänka på det under en ledig dag kanske du inser att även om det inte är så roligt, så kanske fördelarna med ett jobb som du brinner för eller den lön du får för det gör att pendlingen i stort sett är värd att göra.

Det kan till och med förändra hur du känner för din pendling eller hur du väljer att spendera den tiden.

Känna till dina sanna värden

Du kommer att ha svårt att verkligen känna dig själv förrän du har ägnat tid åt att fundera över vad som verkligen betyder något för dig.

När du reflekterar över dig själv kan du se saker som du gör eller tänker som strider mot den du egentligen vill vara.

Du kan fundera över de viktiga frågor som vi ställs inför i livet och bilda dig en fast ståndpunkt om dem.

Ibland kan du inte bestämma dig för var du står i frågan förrän du verkligen sitter och tänker på något.

Detta kan omfatta alla slags moraliska frågor, t.ex. rätten att avsluta sitt eget liv eller skyddet av miljön.

Eller så kan det helt enkelt hjälpa dig att ta reda på vilka vägledande principer du helst skulle vilja leva efter.

Självreflektion är det sätt på vilket din moraliska kompass kan formas och förfinas så att du kan agera troget mot den i allt du gör.

Det kan hjälpa dig att känna dig mindre vilsen i livet och mer bemyndigad att skapa en framtid som återspeglar dina grundläggande övertygelser

Förbättrat beslutsfattande

Vi gör hundratals val varje dag, men de flesta är obetydliga och kan lämnas till vårt omedvetna sinne.

Men när det gäller de viktigare besluten i livet är lite personlig reflektion ovärderlig.

Det handlar om att ha klarhet i tankarna och medvetenhet om dina sanna värderingar.

Med dessa två saker kan du fatta beslut som placerar dig på den mest optimala vägen mot större välbefinnande.

Detta innebär färre ånger eller missade möjligheter och mer sinnesfrid i vetskapen om att du har gjort rätt val.

Bättre sömn

När du ägnar lite tid varje dag åt att se tillbaka på händelser och hur du reagerade på dem kan det ge ett avslut på eventuella olösta känslor.

Detta kan hjälpa dig att inte bara somna snabbare, utan att få en mer vilsam nattsömn i allmänhet.

Den enda invändningen mot detta är att du måste undvika att låta reflektionen övergå i grubbleri.

Tänk på din dag, men vänd sedan bladet och låt ditt sinne börja om på nytt nästa dag. Stanna inte fast vid en tanke för länge.

Mindre stress och ångest

Ett av de viktigaste resultaten av självreflektion och att lära känna sig själv mer ingående är att du blir mer säker på dig själv och dina handlingar.

Du finner mer säkerhet i denna osäkra värld eftersom du är förankrad i din självkänsla.

Med större säkerhet följer mindre stress och ångest.

Du oroar dig mindre för vad som skulle hända och fokuserar mer på de saker du kan göra för att på bästa sätt anpassa dina handlingar till de vägledande principer som vi talade om ovan.

Och du oroar dig mindre för vad andra människor kan tycka om dig och dina val eftersom du vet att du gör det som är rätt för dig.

Hur man reflekterar över sig själv

Nu när du vet varför det är viktigt att utöva självreflektion och vilka fördelar det kan ge, ska vi utforska hur du faktiskt kan gå tillväga.

Hitta tyst ensamhet

För att kunna tänka klart bör du helst befinna dig i en tyst och fridfull miljö.

Detta innebär ensamhet, även om du inte nödvändigtvis behöver vara helt ensam i fysisk mening, utan snarare en plats där du inte störs av människor och saker runt omkring dig.

En bekväm plats i huset som i ett varmt bad eller att bara ligga i sängen är idealiskt, men du kanske också vill sitta i trädgården eller i en park om detta hjälper dig att inspirera dina tankar.

Fråga ”Varför?”

”Varför” är det första du ska tänka på.

Varför agerar du som du gör?

Varför tänker du som du tänker?

Detta kan vara i samband med en specifik händelse den dagen, eller så kan det vara en mer allmän sökning efter orsakerna bakom vissa tankar eller beteenden som du har upptäckt som vanligt förekommande.

Vissa ”varför” är lätta att besvara. Du kanske har skrikit åt ditt barn för att du och din partner hade grälat strax innan.

Vissa ”varför” är svårare att besvara. Det är inte alltid lätt att fastställa varför du känner dig så starkt för eller emot strängare vapenlagar.

Fråga ”Vad?” ”Var? Och ”Vem?

Nästa frågor som du vill ställa och besvara efter ditt första ”varför” är de frågor som informerar dig om hur du vill tänka eller agera framöver.

De kretsar kring dessa tre kärnfrågor:

Vad skulle jag ha gjort annorlunda?

Vart vill jag komma?

Vem vill jag vara?

Dessa är grunden för de bredare, mer precisa frågor som du kan ställa beroende på vilken aspekt av dig själv du reflekterar över.

Här är några exempel:

– Vad skulle jag ha gjort när min chef kritiserade mig inför mina kollegor?

– Var vill jag befinna mig när det gäller mitt förhållande under de närmaste åren?

– Vem ser jag upp till?

– Hur ska jag reagera på en person som behandlar mig illa på grund av min ras?

– Hur många timmar vill jag arbeta? (Detta är en fråga om ”var” även om den börjar med ”hur”)

– Avspeglar min nuvarande kost mina åsikter om djurplågeri? (Detta är en ”vem”-fråga)

Fråga ”Hur?

När du har identifierat något som du vill förändra, du har funderat på varför du gör det för närvarande och du har funderat på en idealisk slutpunkt måste du fråga hur du ska ta dig dit.

Vilka saker behöver du antingen börja göra eller sluta göra för att nå det stadium där dina tankar eller ditt beteende har förändrats på det sätt du vill?

Med andra ord, vad är färdplanen för att ta dig från A (där du är nu) till B (där du vill vara)?

Ge dig själv tid, men vet när du ska sluta

Som nämnts ovan kan processen med självreflektion riskera det mindre hälsosamma tillståndet rumination eller övertänkande.

När vi tillåter en tanke att cirkulera i våra sinnen om och om igen utan något uppenbart sätt att lösa den, förlorar vi alla fördelarna med inåtvänd reflektion och kan till slut skada vårt mentala välbefinnande.

Därför är det viktigt att sätta en gräns för hur länge du sitter i tyst kontemplation.

Du kanske vill göra detta till en viss tid, eller så kan du helt enkelt säga att det är dags att sluta när du fastnar i en tankegång.

Och när det är dags att stanna upp är det bästa att flytta sig någon annanstans helt och hållet.

Därför är det vanligtvis ingen bra idé att självreflektera i sängen innan man sover.

Ligg gärna i sängen, men gör det i god tid före dagens slut eller vid någon annan tidpunkt då sömnen inte är i sikte.

För att bryta med inåtvänd reflektion kan du försöka fördjupa dig och fokusera på något annat än det du reflekterade över.

Något som kan distrahera ditt sinne från det du tänkte på.

Överväg att skriva ner dina tankar

Vissa människor kan tycka att det är bra att anteckna sina tankar när de reflekterar över sig själva.

Att skriva i en dagbok är ett populärt sätt att göra detta eftersom det håller allt på ett ställe och gör att du kan se tillbaka på vad du har tänkt tidigare för att hålla dig på rätt väg.

Detta kan också vara till hjälp om du tycker att det är svårt att komma loss från en viss tanke. När den väl är nedskriven och förvarad på ett säkert sätt kan du upptäcka att ditt sinne lättare kan släppa taget om den utan att riskera att glömma den.

Prata med en terapeut

Även om de flesta människor förmodligen inte behöver ta detta steg kan andra upptäcka att prata med en terapeut är det mest effektiva sättet att organisera sina tankar och känslor.

Som kvalificerad yrkesman kan en terapeut hjälpa till att vägleda din tankeprocess mot de viktigaste delarna av ditt liv och de problem som du kanske står inför.

De kan också hjälpa dig att tänka på de steg du kan behöva ta för att genomföra de positiva förändringar du vill göra.

Du kanske upptäcker att det tar en tyngd från ditt sinne att prata med någon annan i stället för att göra det ensam.

Vad händer om jag inte tycker om det?

En hälsosam nivå av självreflektion ger vanligtvis en person kraft och energi när den ser sätt att förbättra sig själv.

Men detta kommer inte att vara fallet för alla.

Om du verkligen har svårt att komma till rätta med processen eller om du märker att den väcker svåra frågor från det förflutna är det förmodligen bäst att tala med en terapeut.

Du har inte misslyckats om du måste be om hjälp. Du har lyckats genom att inse att du behövde det.

En man måste hitta tid för sig själv. Tid är det vi ägnar våra liv åt. Om vi inte är försiktiga finner vi andra som spenderar den åt oss.

Det är nödvändigt för en människa att då och då gå bort för sig själv och uppleva ensamhet; att sitta på en sten i skogen och fråga sig själv: ”Vem är jag, var har jag varit och vart är jag på väg?”

Om man inte är försiktig låter man förströelser ta upp ens tid – det som är livets kärna.

– Carl Sandburg
Karin Gustafsson
Om Karin Gustafsson

Karin är en erfaren kurator och psykoterapeut med över 15 års erfarenhet av arbete i både Sverige och Nederländerna. Hon har en examen i psykologi och en master i psykodynamisk rådgivning och psykoterapi från Stockholms universitet. Karin är även ackrediterad medlem i Psykoterapicentrum.

Karin använder ett integrativt förhållningssätt till rådgivning som bygger på en rad olika teoretiska ansatser, och hon gillar också att föra in mindfulness- och avslappningstekniker i sin praktik.