5 psykologiska orsaker till att man skyller på andra (och hur man slutar med det)

Uppdaterad 1 oktober, 2022

Publicerad

Livet är inte perfekt.

Saker och ting går fel, vi gör misstag, olyckor inträffar och livet kanske inte blir som vi hoppas.

Men är din standardreaktion att hitta någon eller något annat att skylla dina problem på?

Många saker som händer oss är resultatet av flera olika faktorer och kan orsakas av en blandning av våra egna och andras handlingar.

Om du till exempel skulle träffa en grop i vägen och ramla av cykeln beror det förmodligen delvis på att vägen har varit dåligt underhållen, men också på att du cyklade för fort eller inte tittade vart du körde.

Om det var du, skulle du då protestera mot vad dina skattepengar används till i dag, eller skulle du acceptera den roll du spelade och lova att lära dig av dina misstag?

Om du försöker skylla ifrån dig varje misstag du gör har det förmodligen lett till att du har hamnat i trubbel tidigare..

…särskilt om du försöker lägga skulden på din partner, din familj, dina bästa vänner eller personer som du måste arbeta nära tillsammans med.

Oavsett hur mycket människor älskar oss finns det bara ett visst antal gånger som de flesta människor tolererar att ta på sig skulden för något som verkligen inte var deras fel.

Att inte kunna ta ansvar för sina misstag kan inte bara försvaga våra relationer utan även skada oss på andra sätt.

Livet handlar om att göra misstag. Det är bara genom att göra fel som vi lär oss att göra saker rätt.

Om vi aldrig accepterar att vi har gjort ett misstag, hur kan vi då någonsin lära oss att göra saker bättre?

Med detta i åtanke ska vi fundera på några av orsakerna till att vi kan frestas att skylla på andra, följt av en titt på hur vi kan bli av med vanan att lägga skulden för våra problem på andra.

Anledningar till att vi klandrar andra för våra misstag

1. För att förklara varför något hände.

Som människor är det vår standard att alltid leta efter en orsak till något.

Vi gillar att ha berättelser som förklarar varför saker och ting hände så att vi kan lägga till dessa till vår mentala berättelse om livet.

Istället för att vända ljuset mot oss själva eller titta på den större bilden och sammanhanget kan vi förklara saker snabbare och lättare genom att tillskriva dem till andra.

2. Att angripa någon.

Att skjuta skulden över på någon annan är ett subtilt sätt att angripa denne.

Vi kanske gör det omedvetet, men om vi av någon anledning hyser agg mot någon – kanske känner vi att de har gjort oss orätt eller skyllt på oss i det förflutna – så kan det vara mycket frestande att ta tillfället i akt om en möjlighet att skylla på dem dyker upp.

Att ge dem skulden för något är också en taktik som vi kan använda för att såra våra partners, oavsett om vi är medvetna om att vi gör det eller inte.

3. Det är en utmärkt försvarsmekanism.

Att skjuta skulden direkt över på någon eller något annat är det perfekta sättet att undvika att behöva reflektera över sitt beteende eller gräva djupt i sitt eget psyke.

På så sätt kan du förbli lyckligt omedveten om dina egna brister, vilket kan bidra till att upprätthålla ett bräckligt ego.

4. Det är lättare på det sättet.

Varför skulle vi bry oss om att göra all denna knepiga självanalys och vidta åtgärder för att åtgärda en situation om vi bara kan ta bort skulden från våra egna axlar och lägga den på någon eller något annat?

Ibland övertygar vi oss själva om att det verkligen är någon annans fel, men ibland vet vi att vi ljuger.

Men vi bestämmer oss ofta i stundens hetta för att det är lättare att ljuga än att ta itu med konsekvenserna av sanningen.

Vi lär oss att ljuga tidigt i livet och de flesta av oss blir ganska bra på det. Vi väger risken för att folk ska få reda på att vi har ljugit mot de konsekvenser som vi måste ta på oss om vi erkänner, och väljer ofta det enkla alternativet.

5. Det tar bort hämningar.

Att skylla på andra människor kan ge oss en ursäkt för att agera på ett sårande sätt.

Det är ett sätt att rättfärdiga våra handlingar inför oss själva för att ta bort hjärnans naturliga hämningar som är till för att hindra oss från att bete oss illa mot andra.

Det innebär att vi kan bygga upp ett tankemönster som gör att vi kan agera på ett sätt som vår moraliska kompass normalt skulle förhindra.

Hur man undviker att flytta skulden

Stämde någon av de skäl som anges ovan för dig?

Om du har kommit till insikt om att du är en seriell skuldflyttare har jag goda nyheter för dig.

Det första steget för att ändra ditt beteende är att erkänna och acceptera det, så det faktum att du läser den här artikeln är ett fantastiskt tecken.

Det betyder att du är angelägen om att göra förändringar och bli en bättre människa, för din egen skull och för din omgivning.

Men hur kan du börja ändra dina beteendemönster?

Hur kan du sparka bort en livslång vana och börja ta på dig skulden för saker och ting när det är lämpligt?

Kom ihåg att jag inte förespråkar att blint acceptera skulden för allting, utan bara att inse när saker verkligen är ditt fel och agera därefter.

Här är några hjälpsamma steg för att bryta vanan att lägga skulden på andra.

1. Ta ett djupt andetag.

När något händer som du vet normalt skulle utlösa en negativ, defensiv reaktion från dig, försök att fånga dig själv i det ögonblicket.

Innan du reagerar eller säger något till någon, ta ett djupt andetag – eller flera – och identifiera den känsla inom dig som gör att du vill lägga skulden på någon.

Är det förlägenhet? Rädsla? En känsla av otillräcklighet?

Genom att bara ta en stund för att bedöma situationen och fråga dig vad din initiala reaktion normalt sett skulle ha varit kan du i stället välja att reagera på ett sätt som hjälper alla inblandade, inklusive dig själv.

2. Se det som en möjlighet att lära sig.

Ingen har någonsin kommit någonstans i livet utan att uppleva några större misslyckanden på vägen.

Varje enskilt misstag vi gör, från de små till de stora, lär oss livslektioner och låter oss växa.

Så nästa gång du gör bort dig, bekämpa lusten att skylla på andra för dina misslyckanden genom att tänka på vad du skulle kunna lära dig om du erkände och tog på dig ansvaret.

Du kan sedan reflektera över varför saker och ting hände som de gjorde, och bestämma dig för hur du ska förhindra att det händer igen.

3. Om du skjuter över skulden, be om ursäkt.

Medan du fortfarande lär dig att ta på dig skulden för de misstag du gör kommer du utan tvekan att göra misstag… upprepade gånger.

Din första instinkt kommer fortfarande att vara att rikta uppmärksamheten bort från dig själv, så du kommer förmodligen att ha skiftat bort skulden innan du medvetet har insett vad du har gjort.

När det händer ska du se till att du tar itu med det i efterhand. Be om ursäkt till din partner, vän, familjemedlem eller kollega.

Erkänn att det var ditt misstag från början och att du gjorde ett andra misstag genom att försöka undkomma att ta ansvar för det.

Det obehag som situationen innebär kommer förmodligen att uppmuntra dig att erkänna vid första tillfället nästa gång.

4. Håll saker och ting i perspektiv.

Ibland kan vi göra spektakulära misstag, men vi är ofta skyldiga till att göra mycket av ingenting.

Det är ingen idé att försöka sopa något under mattan och sedan oroa sig för att det ska upptäckas om du bara kunde ta ansvar från början och gå vidare.

Chansen är stor att du kommer att föreställa dig konsekvenserna som mycket värre än vad de faktiskt kommer att bli.

Karin Gustafsson
Om Karin Gustafsson

Karin är en erfaren kurator och psykoterapeut med över 15 års erfarenhet av arbete i både Sverige och Nederländerna. Hon har en examen i psykologi och en master i psykodynamisk rådgivning och psykoterapi från Stockholms universitet. Karin är även ackrediterad medlem i Psykoterapicentrum.

Karin använder ett integrativt förhållningssätt till rådgivning som bygger på en rad olika teoretiska ansatser, och hon gillar också att föra in mindfulness- och avslappningstekniker i sin praktik.